Stetl-framework

NLExtract maakt voor alle datasets gebruik van het ETL framework Stetl, zie https://stetl.org. Hierdoor hoeft niet meer per dataset een apart programma worden gemaakt. De volgende extract-tools maken gebruik van het Stetl-framework:

Stetl maakt i.h.a. gebruik van Python voor alle scripts. De Python-scripts voor de extract-tools die gebruik maken van het Stetl-framework roepen native tools aan:

 • XML parsing via libxml2;

 • XSLT processing via libxslt;

 • GDAL/OGR via ogr2ogr.

De reden hiervoor is vooral de snelheid. Deze native libraries zijn beschikbaar binnen Python d.m.v. zogenaamde bindings.

Afhankelijkheden

De volgende software dient aanwezig te zijn om gebruik te maken van het Stetl-framework:

 • Python 2.6 of hoger (niet Python 3!). Let op dat de ontwikkeling van Python 2.6 is stopgezet!

  • Op Windows is Python 2.7 de minimale versie. Deze versie wordt ook geïnstalleerd wanneer je OSGeo4W met de juiste opties, of QGIS hebt geïnstalleerd.

 • GDAL/OGR v1.11 of hoger (voor ogr2ogr): http://www.gdal.org.

 • PostGIS: PostgreSQL 8.x of 9.x database server met PostGIS 1.x of 2.x: http://postgis.refractions.net.

  • PostgreSQL 9.x met PostGIS 2.x wordt aanbevolen.

 • Pip en Setuptools (o.a. voor package pkg_resources): https://pip.pypa.io/en/latest/installing/#install-pip. Dit is alleen nodig indien je Python-versie ouder dan 2.7.9 is.

 • argparse voor argument parsing. Alleen nodig bij Python 2.6.

 • psycopg2 voor het maken van database connecties met PostgreSQL vanuit Python.

 • lxml voor razendsnelle native XML parsing: http://lxml.de/installation.html.

 • libxml2 en libxslt bibliotheken (worden door lxml gebruikt).

NB: GDAL/OGR Python bindings zijn (voorlopig) niet nodig.

Installatie

Stetl werkt op de drie voornaamste platformen: Windows, Mac OSX, Linux. De bovengenoemde afhankelijkheden hebben ieder hun eigen handleiding voor installatie op desbetreffend platform. Raadpleeg deze als eerste. Hieronder volgt een aantal tips en bijzonderheden per platform.

Linux

Gebruik onder Ubuntu altijd Ubuntu GIS: https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGIS om de laatste versies van veel packages, met name GDAL en PostGIS 1.x te verkrijgen!

 • optioneel: Python package afhankelijkheden installeren bijv.

  apt-get of yum install python-setuptools (voor easy_install commando)
  apt-get of yum install python-devel (tbv psycopg2 bibliotheek)
  apt-get of yum install postgresql-devel (tbv psycopg2 bibliotheek)
  
 • lxml

  apt-get of yum install libxml2
  apt-get of yum install libxslt1.1
  apt-get of yum install python-lxml
  
 • GDAL

  apt-get of yum install gdal-bin
  
 • Python package “argparse” (alleen voor Python < 2.7)

  sudo easy_install argparse
  
 • NB: als je een proxy gebruikt via http_proxy, doe dan easy_install -E (exporteer huidige environment)

Windows

De Python scripts zijn ontwikkeld en getest op Windows 7 met Python 2.7.

Het is gebleken dat het lastig is om NLExtract goed op Windows aan de praat te krijgen. Een belangrijke reden is de OSGeo4W-installer, waar o.a. ook QGIS mee wordt geïnstalleerd. OSGeo4W levert een eigen Python-versie mee. Deze versie, 2.7.5, die o.a. met QGIS Essen (2.14) wordt geïnstalleerd, loopt een stuk achter bij de laatste Python 2.7-relase, 2.7.11 (status juni 2016). De Python-executable bevindt zich zelfs in dezelfde directory als ogr2ogr, wat de zaak alleen gecompliceerder maakt.

Met onderstaande instructies is het mogelijk om NLExtract werkend te krijgen op Windows. Hierbij maakt het niet uit of je de OSGeo4W-versie van Python gebruikt of je eigen Python-versie. In het laatste geval moet je wel zelf op de een of andere manier ogr2ogr op je machine krijgen en de locatie hiervan in de PATH-variabele zetten. Vanwege de vele mogelijkheden zijn niet alle situaties getest. Open s.v.p. een issue-report in Github bij problemen of meld het op de mailinglijst. De kans is het grootst dat er problemen zijn met de PATH-variabele of de PYTHONPATH-variabele.

Open een command prompt. Indien Python, QGIS of de OSGeo4W-software in C:\Program Files of C:\Program Files (x86) staat, dien je de command prompt als Administrator te openen. Indien je OSGeo4W/QGIS hebt, kun je eventueel ook de OSGeo4W-shell gebruiken.

In de instructies wordt gebruik gemaakt van Python wheels, ofwel WHL-bestanden. Voor Windows is een groot aantal van deze bestanden te vinden op de site van Christian Gohlke. Kies de Python 2.7-versie en kies de 32- of 64-bits versie. Dit is afhankelijk van de Python-versie of OSGeo4W/QGIS-versie die je hebt.

 • Installatie Pip, Setuptools en pkg_resources: dit is alleen nodig indien je Python-versie ouder is dan 2.7.9, dus ook als je de OSGeo4W-versie gebruikt. Dit kan via het script get-pip.py. Zie https://pip.pypa.io/en/latest/installing/#install-pip voor verdere instructies. Hierbij krijg je tevens ondersteuning voor de installatie van Python-wheels (WHL-bestanden). Dit is nodig voor de vervolgstappen. Zorg ervoor dat de Scripts-directory van Python, waar pip.exe staat, in het pad is in het commando shell waarmee je de installaties uitvoert. Een WHL-bestand kan als volgt met Pip geïnstalleerd worden:

  python -m pip install <package>.whl
  
 • Installatie lxml: download en installeer het WHL-bestand. Je hoeft niet apart libxml2 of libxslt te installeren.

 • Installatie psycopg (niet bij OSGeo4W): download en installeer het WHL-bestand.

Let bij Windows ook op het volgende: wanneer je op de command line met PostgreSQL wilt connecten, gebruik chcp 1252 om de code page van de console bij te werken naar ANSI. Je krijgt anders een waarschuwing wanneer je in PostgreSQL inlogt. Dit komt omdat de code page standaard 437 is (extended ASCII) i.p.v. 1252 (ANSI).

Mac OSX

 • Python, 2.6.1 of hoger, liefst 2.7+,

 • Python package “argparse” (alleen voor Python < 2.7)

  sudo easy_install argparse
  
 • libxml2 en libxslt: via MacPorts: http://www.macports.org/

 • lxml

  sudo easy_install lxml
  
 • GDAL: KyngChaos (MacPorts GDAL-versie is vaak outdated) : http://www.kyngchaos.com/software/index Download en install GDAL Complete. Om te zorgen dat de GDAL commando’s, met name ogr2ogr kunnen worden gevonden, kun je het volgende wijzigen in /etc/profile, die standaard Shell settings in het Terminal window bepaalt:

  export PATH=/Library/Frameworks/GDAL.framework/Versions/Current/Programs:$PATH
  

Stetl uitvoeren

Uitvoeren: ./etl-<dataset>.sh of ./etl-<dataset>.cmd (Windows). Ga hiervoor met een prompt in de etl-directory staan van de desbetreffende dataset, dus in <dataset>/etl.

Opties zetten: maak hiertoe een eigen lokaal bestand in de options-directory, met de naam <hostnaam>.args. Dit kan door het kopiëren van het bestand default.args. Let op dat alle opties in je eigen optie-bestand gezet moet worden indien je geen gebruik maakt van default.args. Er is geen fallback-mogelijkheid, zoals voorheen wel het geval was.

De Stetl-configuratie in etl-<dataset>-<versie>.cfg hoeft niet te worden gewijzigd, alleen indien bijv. een andere output gewenst is.

Uitleg opties

De volgende opties worden door Stetl gebruikt bij het laden van data via NLExtract. Onder water worden ze gecombineerd tot het commando waarmee ogr2ogr wordt aangeroepen. De opties worden ingesteld door het meegeven van het juiste opties-bestand (args-bestand) aan het ETL-commando. Zie het SH- of het CMD-script voor meer informatie.

input_dir

Directory met inputbestanden. NB: ook op Windows kunnen forward slashes in paden worden gebruikt.

zip_files_pattern

Bestandenfilter volgens Python glob.glob patronen.

filename_match

Filter op bestanden binnen de ZIP-bestanden. Meestal is *.gml voldoende. Kan gebruikt worden om bepaalde featuretypes uit te sluiten, indien de bestandsnaam hiervoor geschikt is.

temp_dir

Directory waar tijdelijke bestanden (bijv. opgesplitste GML-bestanden en kopieën GFS-bestanden) komen te staan.

gfs_template

Naam van het GFS template-bestand. Dit bevat de mapping naar de kolommen in PostgreSQL.

host

Hostnaam van de server waarop de database staat.

port

Poortnummer waarmee verbinding gemaakt kan worden met de database server.

user

Gebruikersnaam van de PostgreSQL-gebruiker waarmee verbinding gemaakt moet worden.

password

Wachtwoord van de PostgreSQL-gebruiker waarmee verbinding gemaakt moet worden.

database

Naam van de database waarmee verbinding gemaakt moet worden.

schema

Naam van het database schema die de datatabellen zal bevatten.

multi_opts
Wijze waarop omgegaan moet worden met multiattributen (ogr2ogr-opties). Varianten:
 • Eerstvoorkomende attribuutwaarde: multi_opts=-splitlistfields -maxsubfields 1

 • Meerdere kolommen: multi_opts=-splitlistfields

 • Stringlijst: multi_opts=-fieldTypeToString StringList

 • Array (default): multi_opts=

spatial_extent

Definieert het in te lezen gebied. Formaat: <minx> <miny> <maxx> <maxy>. Wanneer dit leeggelaten wordt, wordt alle data ingelezen.

max_features

Aantal features (nog niet uitgesplitst) dat tegelijkertijd geladen zal worden. De waarde van 20000 wordt gebruikt, voldoet eigenlijk altijd. Hogere waarden kunnen op met name Windows tot geheugenproblemen leiden, maar dit heeft voor de verwerking geen voordelen.

comments powered by Disqus