BAG-V2 Extract

Hieronder de handleiding voor het gebruik van de tools voor BAG versie 2 (dus VERSIE 2 van de Kadaster BAG brondata) verwerking. Deze tooling heet hieronder NLExtract-BAGv2.

Achtergrond

Het Kadaster heeft ongeveer in de periode 2015-2020 versie 2 van de BAG ontwikkeld. D.w.z. een tweede versie voor de structuur van de BAG, gevat in het IMBAG model en uiteindelijk in de XML Schema’s (XSDs) en leveringen zoals LV BAG Extract, de BAG XML brondata. BAG v2 is al enige tijd verkrijgbaar.

Voor NLExtract zijn de belangrijkste wijzigingen van BAG v1 naar v2:

 • uitbreiden van het aantal tekens voor het brondocumentnummer van 24 naar 40;
 • 2 nieuwe statussen van Panden en Verblijfsobjecten: verbouwing en ten onrechte opgevoerd
 • drie nieuwe typen tijdstippen: tijdstipRegistratie, eindRegistratie en LV-registratiedatum.

In 2021 wordt versie 2 definitief uitgerold en wordt versie 1 uitgefaseerd. De details zijn op dit moment (maart 2021):

 • BAG v1: wordt tot en met maart 2021 geleverd, met handmatige controle, voor enkele problemen
 • BAG v1: april-sept 2021 ook maar zonder controle, wel verwacht 99.9% correct
 • BAG v2: per 1 okt 2021 defnitief, dan BAG v1 uitgefaseerd
 • BAG Compact product levering stopt ook met BAG v2

Op dit moment is de versie IMBAGLV 2.1.0 met XSDs van datum: 1 juni 2020 (202020601).

Dankzij een sponsoring van de OpenGeoGroep, kon vanaf dec 2020 begonnen worden met de ontwikkeling van NLExtract voor BAG v2. Op 6 maart 2021 is voor het eerst de gehele LV BAG verwerkt in PostGIS. Hoofdontwikkelaar was/is Just van den Broecke.

Handleiding BAG-Extract

NLExtract-BAGv2 is onderdeel van de NLExtract tools voor het inlezen en verrijken van Kadaster BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) GML leveringen in (voorlopig) een Postgres/Postgis database.

BAG Bronbestanden downloaden

De BAG bronbestanden zoals geleverd door Kadaster heten het BAG Extract product. Er was ook bijv BAG Compact, maar deze wordt niet meer voor BAG v2 geleverd.

BAG PostGIS dumps downloaden

Als je geen zin/tijd hebt om NLExtract-BAG zelf te installeren en te draaien, dan kun je ook kant-en-klare PostGIS database en CSV adressen dumps downloaden via https://geotoko.nl.

Vanaf april 2021 zullen via geotoko.nl ook BAG v2 producten geleverd worden. Beide versies (BAG v1 en v2) zullen van 1 april t/m 30 sept 2021 naast elkaar bestaan. Ook zal een BAG Compact-equivalent product beschikbaar komen voor BAG versie 2.

Deze worden maandelijks ververst direct na uitkomen nieuwe BAG-levering. Er wordt leveringsbijdrage gevraagd. De baten komen ook weer ten goede aan de ontwikkeling van Stetl en NLExtract.

Wat doet BAG-Extract?

BAG-Extract biedt de volgende functionaliteiten:

 • Laden van een Kadaster BAG Extract vanuit Kadaster (.zip GML) levering
 • Toepassen van Kadaster BAG mutaties vanuit Kadaster (.zip GML) levering (v1.1.5 en hoger)
 • Verrijken BAG met gemeenten en provincies
 • Database VIEWs om bagobjecten te selecteren die actueel, bestaand

Nog te doen (8 maart 2021):

 • Verrijken: tabel met volledige “ACN-achtige” adressen genereren in 3 varianten: Basis, Uitgebreid en Plus
 • Checkpointing: bijhouden welke bestanden reeds verwerkt t.b.v. herstarts en mutatie-verwerking
 • Logging in database zodat gechecked kan worden waar evt fouten zijn en welke bestanden verwerkt

BAG-Extract downloaden

Afhankelijkheden

Installatie (Linux)

Nog te doen.

Installatie (Windows)

Nog te doen.

Installatie (Mac OSX)

Beste via Homebrew, nog te doen.

Commando

 • etl.sh <opties> - opties via standaard Stetl -a <optie of args-bestand>.

Instellingen

 • onder etl/options

Ontwerp

De implementatie van NLExtract-BAGv2 is radikaal anders dan v1: er wordt gebruikt gemaakt van Stetl net als de overige NLExtract Basisregistratie verwerkingen.

NOG AAN TE VULLEN - samengevat:

# Stetl-Process-chains for extracting BAG VERSION 2 source data from input zip files to PostGIS.
# A Chain is a series of Components: one Input, zero or more Filters and one Output.
# The output of a Component is connected to the input of the next Component (except for
# the final Output Component, which writes to the final destination, e.g. PostGIS or GeoPackage..
# Stetl is the ETL tool used. No custom Python code is needed!
#
# Currently the following chains are executed in the following order:
# - SQL pre: DB initialization, create schema and tables
# - Process "Leveringsdoc" put meta info like dataset date in nlx_bag_info table
# - Process CBS gemeente provincie koppelingen
# - BAG Woonplaats-Gemeente Koppeling (onderdeel van BAG Extract Kadaster product)
# - input_bag_zip_file: inlezen BAG in PostGIS met LVBAG Driver
# - input_sql_post: post-processing o.a. aanmaken indexen en VIEWs

GDAL LVBAG Driver

Deze wordt gebruikt voor verwerking BAG object XML bestanden. In Stetl kan daardoor de ogr2ogr gebaseerde Output gebruikt worden.

Array Typen

Sommige kolommen in BAG zijn “multi-valued”. Voor BAG v2 is voor Array typen (OGR StringList) gekozen i.p.v. tussentabellen uit NLExtract-BAG v1.

De velden zijn:

 • VBO, LIG, STA: nevenadressen
 • VBO: panden (VBO behoort tot 1 of meerdere PND)
 • VBO: een of meer gebruiksdoelen

Daardoor kunnen gemakkelijker allerlei selecties gedaan worden (ipv tussentabellen of (sub)String matching):

# Selecteer 1e gebruiksdoel en pand identificaties (arrays in PG beginnen op index 1)
select identificatie,gebruiksdoel[1],pandref[1] from doesburg.verblijfsobject limit 10

 identificatie  | gebruiksdoel |   pandref
------------------+--------------+------------------
0221010000330136 | woonfunctie | 0221100000316077
0221010000330136 | woonfunctie | 0221100000316077
0221010000330138 | woonfunctie | 0221100000316082
0221010000330138 | woonfunctie | 0221100000316082
0221010000330140 | woonfunctie | 0221100000316086
0221010000330142 | woonfunctie | 0221100000316090
0221010000330142 | woonfunctie | 0221100000316090
0221010000330144 | woonfunctie | 0221100000316096
0221010000330144 | woonfunctie | 0221100000316096
0221010000330146 | woonfunctie | 0221100000316101

# Hoeveel VBOs hebben Nevenadressen?
select count(gid) from doesburg.verblijfsobject where array_length(nevenadresnummeraanduidingref,1) > 0

# Hoeveel VBOs zijn gekoppeld aan meer dan 1 PND?
select count(gid) from doesburg.verblijfsobject where array_length(pandref,1) > 1


# Hoeveel VBOs hebben meer dan 1 gebruiksdoel?
select count(gid) from doesburg.verblijfsobject where array_length(gebruiksdoel,1) > 1
comments powered by Disqus