BRK-extract

Hieronder staat de handleiding voor het gebruik van de tools om BRK te extraheren. Deze tools heten kortweg Brk-extract of soms NLExtract-BRK.

NB: als je alleen interesse hebt om een PostGIS versie van de laatste BRK te hebben, kun je deze ook (betaald) downloaden als PostGIS dumpfile via de link https://geotoko.nl/. De dump file (.dump bestand) kun je direct inlezen in PostGIS, bijv met PGAdminIII. Dan hoef je alle zaken hieronder niet uit te voeren :-).

Om gespecialiseerde extracties bijv naar andere databases zoals Oracle te doen, neem contact op met het NLExtract-team, zie “Ondersteuning”: http://www.nlextract.nl/issues.

Handleiding BRK-extract

Algemeen

Brk-extract is onderdeel van de NLExtract tools voor het inlezen en verrijken van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Deze open dataset bestaat uit een aantal GML-bestanden en wordt (voorlopig) ingelezen in een PostgreSQL/PostGIS database.

Er zijn vier typen BRK-objecten (featureklassen). Iedere featureklasse heeft een groot aantal attributen. Drie hiervan, Annotatie, Bebouwing en Kadastrale Grens, hebben één geometrie, maar Perceel heeft twee geometrieën (perceelgrens en labelpunt).

BRK downloaden

De brondata van de BRK in GML kun je via PDOK Downloads Kadastrale Kaart downloaden. Voor NLExtract zijn reeds downloadscripts gemaakt, voor zowel Linux als Windows.

De BRK wordt via PDOK geleverd in ZIP-bestanden. Deze worden per provincie beschikbaar gesteld. De bestanden bevatten geen overlappende gegevens. Ieder ZIP-bestand bevat vier GML-bestanden: één bestand per featureklasse. Het is mogelijk om de kadastrale kaart via PDOK-services te downloaden, bijv. via WFS. Het inlezen van deze gegevens via NLExtract wordt niet ondersteund. De ZIP-bestanden zijn samen ca. 4 GB groot.

Brk-extract downloaden

Vind altijd de laatste versie op: https://github.com/nlextract/NLExtract/releases. De nieuwste versie staat bovenaan: kies de “real-release” nlextract zip.

Omdat NLExtract voortdurend in ontwikkeling is, kun je ook de actuele broncode, een snapshot, downloaden en op dezelfde manier gebruiken als een versie:

Ontwerp

In eerste instantie wordt de GML geconverteerd en geladen naar PostGIS. Dit gebeurt met de GDAL/OGR tool ogr2ogr. GDAL/OGR versie 1.11 is de minimale versie. Hiermee kunnen ook de meerdere geometrieën van een perceel ingelezen worden. Het GFS-bestand, een stuurbestand voor het inlezen van GML-data via ogr2ogr, is hierop aangepast.

Zie verder Stetl-framework voor de werking van Brk-extract.

comments powered by Disqus