BRK-Extract

Hieronder staat de handleiding voor het gebruik van de tools om de BRK Digitale Kadastrale Kaart te extraheren. Deze tools heten kortweg BRK-Extract of soms NLExtract-BRK.

NB: als je alleen interesse hebt om een PostGIS versie van de laatste BRK te hebben, kun je deze ook (betaald) downloaden als PostGIS dumpfile via de link https://geotoko.nl/. De dump file (.dump bestand) kun je direct inlezen in PostGIS, bijv met PGAdmin. Dan hoef je alle zaken hieronder niet uit te voeren :-).

Om gespecialiseerde extracties bijv naar andere databases zoals Oracle te doen, neem contact op met het NLExtract-team, zie “Ondersteuning”: https:/nlextract.nl.

Handleiding BRK-Extract

Algemeen

BRK-Extract is onderdeel van de NLExtract tools voor het inlezen en verrijken van de Digitale Kadastrale Kaart van Kadaster. Dit betreft o.a. grenzen, percelen en perceelnummers uit de Basisregistratie Kadaster (BRK), maar bijv geen eigendomsinformatie.

Via PDOK wordt Digitale Kadastrale Kaart in verschillende vormen als Open Data uitgeleverd.

De “download” bestaat uit GML-bestanden en wordt door BRK-Extract ingelezen in een PostGIS database. De huidige versie van Digitale Kadastrale Kaart is “v5”.

BRK downloaden

De brondata van de BRK in GML kun je via PDOK Kadastralekaart Download API downloaden. Voor NLExtract zijn reeds downloadscripts gemaakt, voor zowel Linux als Windows.

De BRK wordt via PDOK geleverd in ZIP-bestanden.

BRK-Extract downloaden

Vind altijd de laatste versie op: https://github.com/nlextract/NLExtract/releases. De nieuwste versie staat bovenaan: kies de “real-release” nlextract zip.

Omdat NLExtract voortdurend in ontwikkeling is, kun je ook de actuele broncode, een snapshot, downloaden en op dezelfde manier gebruiken als een versie:

Maar handiger is om Docker te gebruiken.

Ontwerp

Zie https://github.com/nlextract/NLExtract/tree/master/brk .

In eerste instantie wordt de GML geconverteerd en geladen naar PostGIS. Dit gebeurt met de GDAL/OGR tool ogr2ogr binnen Stetl. Hiermee kunnen ook de meerdere geometrieën van een perceel ingelezen worden. Het GFS-bestand, een GDAL stuurbestand voor het inlezen van GML-data via ogr2ogr, is hierop aangepast.

Zie verder Stetl-framework voor de werking van BRK-Extract.

comments powered by Disqus